Zdrowie, sprawność i edukacja

            Health, fitness and education in Visegrad countries and
                                                                                    in neighboring countries


            Zdrowie, sprawność i edukacja w krajch Wyszehradzkich
                                                                                        oraz ościennych